Pokyny pre súťažiacich

Kategórie v súťaži iBobor

   Drobci: 9 úloh, 30 minút
   Bobríci: 12 úloh, 30 minút
   Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori: 15 úloh, 40 minút
   Nevidiaci ZŠ, Nevidiaci SŠ: 9 úloh, 40 minút

Bodovanie

  Drobci:
   ľahké úlohy (1 až 3): 3 body za správnu odpoveď, -1 bod za nesprávnu odpoveď
   stredne náročné úlohy (4 až 6): 6 bodov za správnu odpoveď, -2 body za nesprávnu odpoveď
   ťažké úlohy (7 až 9): 9 bodov za správnu odpoveď, -3 body za nesprávnu odpoveď
  Bobríci:
   ľahké úlohy (1 až 4) : 3 body za správnu odpoveď, -1 bod za nesprávnu odpoveď
   stredne náročné úlohy (5 až 8) : 6 bodov za správnu odpoveď, -2 body za nesprávnu odpoveď
   ťažké úlohy (9 až 12) : 9 bodov za správnu odpoveď, -3 body za nesprávnu odpoveď
  Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori:
   ľahké úlohy (1 až 5): 3 body za správnu odpoveď, -1 bod za nesprávnu odpoveď
   stredne náročné úlohy (6 až 10): 4 body za správnu odpoveď, -1.33 bodov za nesprávnu odpoveď
   ťažké úlohy (11 až 15): 5 bodov za správnu odpoveď, -1.66 bodov za nesprávnu odpoveď
  Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori:
   ľahké úlohy (1 až 5): 3 body za správnu odpoveď, -1 bod za nesprávnu odpoveď
   stredne náročné úlohy (6 až 10): 4 body za správnu odpoveď, -1.33 bodov za nesprávnu odpoveď
   ťažké úlohy (11 až 15): 5 bodov za správnu odpoveď, -1.66 bodov za nesprávnu odpoveď
  Nevidiaci ZŠ, Nevidiaci SŠ:
   ľahké úlohy (1 až 3): 3 body za správnu odpoveď, -1 bod za nesprávnu odpoveď
   stredne náročné úlohy (4 až 6): 4 bodov za správnu odpoveď, -1.33 body za nesprávnu odpoveď
   ťažké úlohy (7 až 9): 5 bodov za správnu odpoveď, -1.66 body za nesprávnu odpoveď
 • Ak v úlohe označíš nesprávnu odpoveď, odčítajú sa ti za túto odpoveď body podľa náročnosti úlohy.
 • Ak na úlohu nevyberieš žiadnu odpoveď, nezískavaš žiadne body a ani sa ti žiadne body neodpočítavajú. Pozor! Ak si už úlohu začal riešiť, ale nechceš ju odovzdať, použi gumu, tj. klikni na ikonu gumy vpravo hore. Len vtedy bude systém považovať úlohu za neriešenú.
 • Aby v súťaži nemal nikto záporný počet bodov, dostaneš na začiatku bonusové body (Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ 12 bodov, Drobci 18 bodov, Bobríci 24 bodov, Benjamíni, Kadeti, Juniori a Seniori 20 bodov).
 • Úspešný riešiteľ je ten, kto dosiahol určitý počet bodov:

 • Nevidiaci ZŠ, Nevidiaci SŠ - aspoň 30 bodov
 • Drobci - aspoň 45 bodov
 • Bobríci aspoň 60 bodov
 • Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori - aspoň 50 bodov.
 • Začať súťažiť