Pokyny pre súťažiacich

Pokyny súťaže iBobor:

  • Pre riešenie úloh súťaže iBobor potrebuješ počítač, tablet alebo mobilný telefón s prístupom na internet.
  • Svoje úlohy si spustíš v EduPage v module Súťaže kliknutím na tlačidlo Začať súťažiť alebo na stránke www.ibobor-online.sk, kde do okienka zadáš svoj súťažný kód.
  • Čas na riešenie sa ti začne merať od prvého spustenia testu, počas časového limitu môžeš úlohy riešiť v ľubovoľnom poradí.
  • Ku každej úlohe sa môžeš vrátiť a zmeniť alebo aj zmazať jej odpoveď stlačením tlačidla Zmazať odpoveď (ikona gumy).

  • Súťaž pre teba končí uplynutím časového limitu, alebo keď stlačíš červené tlačidlo Odovzdať (zobrazí sa pri poslednej úlohe).
  • Ak sa ti náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžeš test spustiť znova cez www.ibobor-online.sk. Zadaj znova svoj kód. Ak to urobíš na tom istom počítači, systém ti ponúkne návrat k tvojim odpovediam. Ak spustíš test znova na inom počítači (pre takýto prípad je dobré mať k dispozícii aj iné zariadenie), systém ti tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím tvojho počítača (zariadenia).
  • Svoj počet bodov a percentil sa dozvieš v module Súťaže po ukončení súťažného dňa.

Bodovanie:

  • Za správnu odpoveď body získavaš, za nesprávnu strácaš. Ak neodpovieš, body nestrácaš ani nezískavaš.
  • Ak si už úlohu začal riešiť, ale nechceš ju odovzdať, použi gumu, tj. klikni na ikonu gumy vpravo hore. Len vtedy bude systém považovať úlohu za neriešenú.
  • Pozri si tiež bodovanie úloh pre svoju kategóriu.
Prajeme Ti veľa úspechov pri riešení úloh!
Začať súťažiť