Pokyny pre súťažiacich

Organizačné pokyny pre súťaž Python Cup v šk. roku 2022/23

  • Súťaž Python Cup sa koná 19. 4. 2023 od 8:00 do 17:00.

  • Žiakov do súťaže prihlasuje učiteľ-koordinátor súťaže pomocou EduPage. Každý žiak môže súťažiť len v jednej zo súťaží Scratch Cup, Python Cup alebo JavaScript Cup.
  • Všetky aktivity: zverejnenie zadaní, prístup k súborom s obrázkami, odovzdávanie riešení, zisťovanie počtu bodov... budú prebiehať cez portál EduPage.
  • V rámci určeného dňa súťaže koordinátor stanoví pre svoju školu hodinu začatia súťaže tak, ako mu to vyhovuje a aby čo najmenej narušil bežné vyučovanie.
  • Žiaci riešia zadania 90 minút.
  • V deň súťaže a v hodinu, ktorú určil učiteľ, sa súťažiaci zhromaždia pri počítačoch. Žiaci budú mať pomocou kódu, ktorý dostali z EduPage, prístup k zadaniu úloh a k obrázkovým súborom, ktoré sú potrebné pre tohtoročné zadania. Čas (90 minút), ktorý je vyhradený na súťaž, začne ubiehať po spustení súťažného testu. Preto by mali žiaci zadať svoj kód až v čase, keď sú pod učiteľovým dozorom a reálne chcú začať súťažiť.
  • Súťažiaci môžu riešiť zadanie v ľubovoľnom poradí, pri riešení môžu používať ľubovoľnú literatúru - poznámky, ťaháky na papieri, zošity, knihy... Nemôžu si však načítať žiadny rozpracovaný projekt z internetu, ani z elektronických materiálov, či iných elektronických zdrojov... Učiteľ zabezpečí férovosť súťaže tak, aby každý žiak riešil úlohy samostatne s dodržaním vyššie uvedených podmienok.
  • Po uplynutí 90 minút od začiatku súťaže žiaci odovzdajú riešenia do prostredia EduPage ako tri samostatné projekty uložené vo formáte uloha_číslo_úlohy.py, resp. s príponou py, napr. uloha_1.py (bez diakritiky a malými písmenami, číslo riešenej úlohy oddelené podčiarovníkom).
  • Výsledkovú listinu nájde koordinátor v EduPage najneskôr do 3 týždňov od uskutočnenia súťaže.
Prajeme Vám veľa úspechov!
Začať súťažiť